Onze klant aan het woord – Van Wijk

“We automatiseren niet om het automatiseren, maar om het de gebruiker makkelijker te maken!’

Van Wijk vastgoedonderhoud is al ruim 80 jaar actief in het totaalonderhoud van vastgoed. Sinds enige tijd zijn zij bezig om woningen loodvrij te maken. Zoals bij velen bekend zijn loden leidingen immers niet goed voor de gezondheid[bron]. Voordat CirroStrato aan de opdracht begon zag de werkwijze van een inspectie van een woning er als volgt uit: de inspecteur vulde op papier uitgeprinte controlelijsten in, welke daarna op kantoor werden ingeleverd. Daar werden de papieren lijsten overgezet naar een SharePointlijst en verstuurd naar de opdrachtgever. Van Wijk had zelf al de eerste stappen gezet om hun administratie onder te brengen in SharePoint Online.

Van Wijk was ervan overtuigd dat dit proces slimmer en efficiënter moest kunnen. Ze stelde de vraag aan CirroStrato om te helpen bij de procesoptimalisatie. We zijn samen met Van Wijk aan de slag gegaan.

De eerste stap is het in kaart brengen van het huidige proces. De huidige SharePointlijst was een uitgebreide lijst met veel kolommen, er moet immers veel gecontroleerd worden bij een woninginspectie. Ook moeten er foto’s aangeleverd worden waarop kan worden gezien wat de huidige status van een woning is.

Al snel waren we het eens over de oplossingsrichting: Een PowerApp met PowerAutomate! Tijd om aan de slag te gaan.

Er werd een eerste opzet gemaakt, waarna verschillende functionaliteiten konden worden voorgelegd. Deze eerste fase gaf Van Wijk een goed beeld van de oplossing. Samen werden de vervolgstappen gezet. Door regelmatig overleg tussen de producteigenaar bij Van Wijk en de ontwikkelaar bij CirroStrato bleef het tempo hoog.

De app werd voorzien van meer detail. Functionaliteiten werden stap voor stap toegevoegd. Zo is er in PowerAutomate een flow gemaakt om rapporten automatisch te generen. Een andere toegevoegde optie heeft betrekking op de AVG. Vanwege de AVG wetgeving heeft een bewoner het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem van Van Wijk. Met een PowerApp is deze mogelijkheid ingebouwd. Met één druk op de knop worden de persoonsgegevens vervangen door een standaard tekst.

Het uiteindelijke resultaat is een PowerApp die door de inspecteur gebruikt wordt op zijn iPad. De benodigde informatie wordt ingevuld, drie verplichte foto’s worden gevraagd en er zijn mogelijkheden om additionele foto’s toe te voegen. De collega op kantoor kan deze PowerApp vervolgens op zijn computer openen om de informatie in te zien. Deze collega kan direct een rapport genereren in de correcte huisstijl, welke met één druk op de knop verstuurd wordt naar de opdrachtgever.

Een succesvolle samenwerking met een mooi resultaat!